Всеки ден хиляди деца в България се събуждат с надеждата, някой като Вас да промени живота им!
Историята на слънчевата Ивена

Историята на слънчевата Ивена

27.06.2016

Запознайте се с Ивена! Тя е много лъчезарно и слънчево дете – затова е и в група „Слънчо“ на ЦДГ „Китка“ в Нови Пазар. Всички деца са специални – Ивена също е специално момиче, което има нужда от малко по-специална грижа, за да се развие физически и умствено. 

Вижте как минава един ден на Ивена и децата в детска градина „Китка“ в снимки.

Само когато са заедно, децата се превръщат в толерантни, съпричастни и солидарни личности и се научават да уважават различията си. Повече за програмата на УНИЦЕФ  "Заедно от детската градина", подкрепена от Банка Пиреос, ще откриете тук. 

*Програмата на УНИЦЕФ „Заедно от детската градина“  цели  да създаде модел за приобщаваща и подкрепяща среда за деца със специфични нужди в над 30 детски градини в България. Моделът включва осигуряване на достъпна среда, индивидуални консултации със специалисти – логопед, психолог и др. за децата със специфични нужди и подкрепа на техните семейства активно да участват в живота на децата в детската градина, обучение за учителите и др. Крайната цел на проекта е този модел да бъде въведен във всички детски градини в България, в полза на всички деца. Повече за проекта вижте тук.