Всеки ден хиляди деца в България се събуждат с надеждата, някой като Вас да промени живота им!
Историята на Криси и нейните приятели от 124 ЦДГ „Бърборино“ в София

Историята на Криси и нейните приятели от 124 ЦДГ „Бърборино“ в София

27.06.2016

Криси е на три години и половина. Родена е с едностранна хемипареза. След месеци на всекидневна рехаблитация и операция в чужбина, състоянието на Криси видимо се подобрява. Майка й е изправена пред избора да я запише в детска градина или да се грижи за детето си вкъщи.


124 ЦДГ "Бърборино" е сред 32-те избрани детски градини, в които УНИЦЕФ и партньори изграждат приобщаваща среда за децата със специфични потребности и увреждания.

Вижте пълната история на Криси тук>>

 

*Програмата на УНИЦЕФ „Заедно от детската градина“  цели  да създаде модел за приобщаваща и подкрепяща среда за деца със специфични нужди в над 30 детски градини в България. Моделът включва осигуряване на достъпна среда, индивидуални консултации със специалисти – логопед, психолог и др. за децата със специфични нужди и подкрепа на техните семейства активно да участват в живота на децата в детската градина, обучение за учителите и др. Крайната цел на проекта е този модел да бъде въведен във всички детски градини в България, в полза на всички деца. Повече за проекта вижте тук.