Всеки ден хиляди деца в България се събуждат с надеждата, някой като Вас да промени живота им!
Запознайте се с нашите малки приятели от Центъра за ранно детско развитие в гр. Котел

Запознайте се с нашите малки приятели от Центъра за ранно детско развитие в гр. Котел

24.08.2015

Центърът, създаден с подкрепата на дарителите на УНИЦЕФ, дава шанс на всяко дете да развие своя потенциал и да се подготви за предучилищни занимания.


Центърът за ранно детско развитие в гр. Котел предлага образователни дейности за деца в неравностойно положение на възраст 3-4 години, както и индивидуални и групови дейности за родителите, с цел да се гарантира устойчиво и ефективно развитие, и готовност за бърза и успешна адаптация при постъпването в образователна институция. През учебната 2014/2015 в него се обучаваха 25 деца от 3 до 5 години, които досега не са имали възможност да се възползват от каквато и да е форма на обучение. Някои от тях не разбираха български език, никога не бяха виждали играчки и не знаеха песнички. Само 9 месеца по-късно децата вече по нищо не отстъпват на своите връстници в детските градини.

 

В края на учебната 2014/2015 година се направи сравнителен анализ с цел установяване образователните постижения на децата. Контролна група бяха деца, посещаващи централна столична целодневна детска градина, които са преминали през същите диагностични процедури, заложени в образователната програма. Образователно ниво на децата от Центъра, отчетено на междинният диагностичен етап през януари, е ниско. Децата от Центъра, дори и след 3 месечен престой, изостават значимо в образователните постижения спрямо връстниците си по същото време. Резултатите от сравнението на финалния етап (месец май) са впечатляващи –образователните постижения на децата от Центъра не само се доближават до тези на техните връстници, но са стопили статистическата разлика между тях. Средната стойност на образователното ниво на децата от детската градина е 66,53, а средна стойност на децата от Центъра – 66,0. Тенденцията е устойчива и разкрива, че разликата в постиженията на двете групи деца от финалния анализ е минимална и при много висок процент от децата ще бъде преодоляна през следващата учебна година. Статистическите резултати са показателни за огромните възможности на децата в ранното детство. Само за четири часа дневно, целенасоченото системно образование активизира устойчиво развитието на децата във всички основни области.

 

В момента всички деца общуват комфортно на български език, подкрепени от своите възпитатели, родители и близки. Седем от децата ще продължат обучението си в местната детска градина, а 4 ще тръгнат на училище през септември.

 

Центърът за ранно детско развитие е ефективен интервенционен модел, алтернативна форма за достъп на децата в неравностойно положение до ранно образование и грижа. Той позволява гъвкавост според нуждите и ресурсите на общността и подготовка на децата за активно включване в задължителното предучилищно образование и детските градини.