Всеки ден хиляди деца в България се събуждат с надеждата, някой като Вас да промени живота им!
СПЕЦИАЛНА ДАРИТЕЛСКА КАРТА БАНКА ПИРЕОС ПОДКРЕПЯ ПРОГРАМА БЛАГОДЕТЕЛ НА УНИЦЕФ

СПЕЦИАЛНА ДАРИТЕЛСКА КАРТА БАНКА ПИРЕОС ПОДКРЕПЯ ПРОГРАМА БЛАГОДЕТЕЛ НА УНИЦЕФ

09.05.2011

Банка Пиреос България ще утроява сумата на даренията 

Банка Пиреос България стартира кампания в партньорство с УНИЦЕФ, която има за цел да помогне на децата в неравностойно положение. В съответствие с дългосрочната си политика на социално отговорна компания, Банка Пиреос създаде нова дарителска карта, специално разработена в партньорство с УНИЦЕФ, за набиране на средства по една от най-мащабните инициативи на организацията – програма БЛАГОДЕТЕЛ, развиваща дарителската култура в България и редовното дарителство в помощ на децата. 

Параметрите на картата са специално разработени за целите на Програма БЛАГОДЕТЕЛ. По избор на клиента, тя може да бъде кредитна или дебитна. С всяка извършена транзакция с кредитната карта, като плащане на стоки и услуги или теглене от банкомат, картодържателят ще дарява 10 стотинки в подкрепа на децата в неравностойно положение в България. Банка Пиреос ще утроява сумата и така 30 стотинки от всяка транзакция ще отиват за проект на УНИЦЕФ, избран от клиента след получаване на кредитната карта. В случай, че клиентът не е посочил конкретен проект, сумите ще се насочват към този, по който към момента има най-голяма нужда. Собствениците на дебитни карти, изработени в подкрепа на програмата на УНИЦЕФ, също ще имат възможност да даряват по 10 стотинки при всяка транзакция. 

Ползвателите на дарителската кредитна карта ще получават месечен бонус в размер на 2% от стойността на покупките направени в страната, но не повече от 50 лева месечно. Те имат и възможността за прехвърляне на задължения при изключително добри условия от кредитна карта издадена в друга банка. 

“Банка Пиреос България създаде дарителската кредитна карта, за да улесни начина на даряване и за да могат повече хора да станат дългосрочни дарители. С тази карта даряването се извършва без специални усилия от страна на клиентите. Всички, които имат желание да станат редовни дарители или да отделят по-големи суми, могат да го направят чрез директен дебит от разплащателната си сметка, обикновен банков трансфер или вноска на каса в полза на програма „Благодетел” на УНИЦЕФ. За нас беше много важно да създадем такъв продукт и програма, който да стимулира и насърчава редовните дарения, а не само тези, които са еднократни. Чудесно е, че намерихме в лицето на УНИЦЕФ, партньор който ни помогна да осмислим това наше желание и да намерим подходящата форма на продукт. Дългосрочната кампания на Банка Пиреос и УНИЦЕФ има за цел да подкрепи работата на организацията в посока защита на правата на децата в България и по света, за да растат здрави, образовани, информирани, социално активни и отговорни. Като специалисти във финансовата сфера, ние от Банка Пиреос знаем, че те са и най- добрата инвестиция на обществото. Всеки лев инвестиран в образование, социални услуги, всяка минута наше внимание инвестирано в грижа, игра и развитие на нашите деца, се възвръща многократно. Няма по-добър, по-надежден и опитен партньор в сферата на правата на децата от УНИЦЕФ и ние сме горди, че ще работим заедно”, сподели г-н Емил Ангелов, Заместник Главен изпълнителен директор на Банка Пиреос България. 

„Целият екип на Банка Пиреос България е съпричастен към благородната кауза да подпомага ежедневно повече деца да изживеят нормално и достойно детство. Бихме искали да призовем нашите настоящи и бъдещи клиенти, както и всички хора, да не забравят за тези деца. Нека всеки да намери своя начин да направи детството им по-усмихнато”, призова още г-н Ангелов. 

Дарителската карта ще се предлага във всички клонове на Банката от средата на месец май 2011г.