Всеки ден хиляди деца в България се събуждат с надеждата, някой като Вас да промени живота им!
Банка Пиреос предлага нова уникална възможност за дарения през АТМ

Банка Пиреос предлага нова уникална възможност за дарения през АТМ

11.10.2011

Като продължение на своята инициатива за подкрепа на децата в неравностойно положение, от 1 септември 2011г. Банка Пиреос ще предлага на всички притежатели на дебитни и кредитни карти нов и достъпен начин за извършване на дарения. Банката е официален партньор на УНИЦЕФ по програмата за редовно дарителство БЛАГОДЕТЕЛ.

Финансовата институция съвместно с Борика-Банксервиз, предоставя възможност на всеки картодържател, ползващ банкомат на Банка Пиреос, да направи дарение на стойност 1 лев. Събраните средства ще постъпват директно по сметка на УНИЦЕФ България и ще се разпределят по проектите на организацията за осигуряване на здраве, образование, равенство и закрила за всяко дете.

Предлаганата от Банката възможност за дарение е удобна, изключително лесна и може да се ползва от всеки собственик на банкови карти. Услугата е уникална по рода си и се предлага за първи път на нашия пазар.

Допълнителната функционалност за даряване е включена към операцията "Теглене на пари в брой". След избор на сумата за теглене, от банкомата ще се зарежда допълнително меню с информация, приканваща клиентите да извършат дарение в полза на УНИЦЕФ. Картодържателите ще имат възможност да потвърдят дарението или да го откажат. При отказ, стандартната операция за теглене на сума продължава, а при потвърждение, към заявената сума за теглене ще се добавя и сумата за дарение от 1 лев. Банка Пиреос не начислява такса за извършване на дарението. В разписката за транзакцията от банкомата ще се съдържа отделна информация за размера на изтеглената и дарената сума.

Новаторската услуга е част от дългосрочната кампания на Банка Пиреос и УНИЦЕФ, която има за цел да подкрепи работата на организацията в посока защита на правата на децата и развиването на дарителската култура в страната.