Всеки ден хиляди деца в България се събуждат с надеждата, някой като Вас да промени живота им!

Как да станете благодетел  

 

  • С Дарителска карта MasterCard или Maestro, издадена от Банка Пиреос България, чрез която дарявате 0,10 лв. за всяка извършена трансакция. Банка Пиреос България ще дари още 0,20 лв. за всяка трансакция, извършена с кредитната карта MasterCard.
  • Чрез нареждане за регулярен превод от сметка. Можете да активирате услугата бързо и удобно чрез еднократно посещение на клон на Банка Пиреос.
  • На каса в клон на Банката.
  • Чрез АТМ на Банката – услугата може да се използва и от картодържатели на банкови карти, издадени от други банки. Допълнителната функционалност за даряване е включена към операцията "Теглене на пари в брой" на банкоматите на Банка Пиреос.

 Всяко добро е толкова силно, колкото по-голям е броят на неговите съмишленици!