Всеки ден хиляди деца в България се събуждат с надеждата, някой като Вас да промени живота им!

Подкрепяме програма


  • Ние вярваме, че малките жестове на доброта, съпричастност и милосърдие са големите стъпки към промяна за много страдащи деца в България и по света!
  • Децата трябва да се хранят, играят, учат и да са защитени всеки ден, не само по празниците. Ето защо се нуждаем от малката, но редовна подкрепа от много на брой добри хора.
  • Малка сума, дарявана ежемесечно е един от най-ефективните начини за подкрепа нашата работа в полза на децата, защото ни дава възможност да планираме дългосрочни и устойчиви проекти.

Повече информация за „програма Благодетел”